Nowy Dwór Maz: Policjanci podsumowali 2016 rok

W środę (25.01) o godzinie 12.00, odbyła się odprawa roczna, podczas której nowodworscy policjanci podsumowali efekty pracy w 2016 roku. We wszystkich kategoriach przestępczych funkcjonariusze odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było przestępstw rozbójniczych, kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeń rzeczy i kradzieży samochodu. W 2016 r. na terenie całego powiatu zanotowano 343 przestępstwa mniej niż w roku 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Piotr Berent, p.o. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski, Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka wraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, prokuratorzy rejonowi z Nowego Dworu i Pułtuska, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

p.o. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski podczas odprawy podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2016 oraz omówił o cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku.

p.o. Komendant Powiatowy Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 691 km2, który zamieszkuje ponad 78 000 osób. Każdego dnia w minionym roku nowodworscy policjanci podejmowali średnio 36 interwencji na dobę, w ciągu roku 28 261 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali 28 027 uczestników ruchu drogowego. Zatrzymali 483 podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz 55 osób poszukiwanych listami gończymi.

Działania prewencyjne

W ubiegłym roku nowodworscy policjanci podjęli 13 108 interwencji. Najwięcej dotyczyło miejsc publicznych (11 979), interwencji domowych zaistniało 1129.W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusze sporządzili w ubiegłym roku 166 Niebieskich Kart.

Komendant Powiatowy zaprezentował także efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowatorskie narzędzie umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc czy zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne lub uciążliwe. Na terenie powiatu nowodworskiego zarejestrowano 266 zgłoszeń. Wszystkie zostały zweryfikowane, a duża część została potwierdzona. Mieszkańcy, jako najbardziej uciążliwe wskazali nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2016r. odnotowano 57 wypadków (2015-58), 1107 kolizji (2015-958). W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 10 osób (2015-9), a 64 osoby zostały ranne (2015-70)

Efekty pracy pionu kryminalnego

Z zestawień dokonanych przez nowodworskich policjantów wynika, że w ubiegłym roku odnotowano o prawie 343 przestępstw mniej niż w roku 2015. (w 2016 r. – 2262 w 2015 r. – 1919). O spadku możemy mówić również w przypadku 7 głównych kategorii przestępstw (w 2016 r. – 1295, w 2015 r. – 1501), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

Przestępczość rozbójnicza – 2016 –11, 2015–24;

Bojka i pobicie – 2016–17, 2015–23;

Uszczerbek na zdrowiu – 2016-24, 2015-26;

Uszkodzenie rzeczy – 2016-95, 2015-107

Kradzież cudzej rzeczy – 2016-290, 2015-311;

Kradzież z włamaniem – 2016-182, 2015-235;

Kradzież samochodu – 2016-14, 2015-21,

p.o. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski w podsumowaniu wyników pracy, za 2016 r. powiedział m.in., że główne cele działania nowodworskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Te cele są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy jednogłośnie podkreślili, że profesjonalizm policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego.

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Piotr Berent, który podziękował za skuteczną pracę nowodworskich policjantów. Komendant skierował także słowa uznania do obecnych przedstawicieli lokalnego samorządu, prokuratury oraz służb, dziękując im za dotychczasową współpracę i wsparcie

/KPP Nowy Dwór Maz/