Nowy Dwór Maz: Poprawią jakość powietrza

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).
W ramach Programu można uzyskać dotację do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego. Kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik).
Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza i obejmuje realizację inwestycji w 2016 roku.

Zapraszamy również na spotkania informacyjne, które odbędą się:

15.04.2016r. o godz. 18.00
w Zespole Szkół nr 2 ul. Długa 10,

18.04.2016r. o godz. 18.00
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Gospodarcza 1,

19.04.2016r. o godz. 18.00
w Zespole Szkół nr 3 ul. Szkolna 3.
W przypadku gdy Miasto nie otrzyma dofinansowania z powodu wyczerpania się środków finansowych w WFOŚiGW w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić Deklarację udziału i złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim pok. 101 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ankiety@nowydwormaz.pl.

Deklaracje udziału dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Nowym Dworze Mazowieckim – www.nowydwormaz.pl  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w pok. 101.

Ankiety należy złożyć do 22.04.2016 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Wydziałem Projektów Infrastrukturalnych w Urzędzie Miejskim tel. (22) 512-22-35.