Nowy Dwór Maz: Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W piątek (30.08) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta. W posiedzeniu udział wzięli: przedstawiciel inspekcji, służb, straży, przedstawiciele gmin oraz inne osoby zaproszone przez Starostę.

Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja na terenie powiatu po awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Andrzej Kudelski poinformował, że na terenie powiatu nowodworskiego nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia związanego z zanieczyszczeniem rzeki Wisły. Ujęcia wody są zlokalizowane poza rzeką Wisłą – są to studnie głębinowe, a Sanepid na bieżąco przeprowadza badania wody. Właściciele studni powierzchniowych przydomowych mogą zwrócić się z prośbą do Sanepidu o przeprowadzenie badań odpłatnie.

Zalecono nie korzystać z wody z rzeki do celów domowych i gospodarczych, nie wchodzić do niej, nie pływać oraz nie łowić ryb. Obserwacja wody w Wiśle prowadzona będzie przez: OSP-RW, WOPR, PZW i Straż Rybacką. O niepokojących zjawiskach zauważonych na rzece należy powiadomić Policję, Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną lub Powiatowego Lekarza Weterynarii.