Nowy Dwór Maz: Prawidłowe oświadczenia majątkowe

Radni Rady Miejskiej oraz burmistrz i naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy placówek podległych miastu w ustawowym terminie, złożyli oświadczenia majątkowe za 2015 rok.

Urzędy Skarbowe zweryfikowały oświadczenia z zeznaniami podatkowymi i poinformowały, że nie znaleziono żadnych uchybień. W poprzednich latach radni popełniali drobne błędy i niedociągnięcia. W tym roku wszyscy prawidłowo złożyli swoje oświadczenia.

Tak samo sytuacja przedstawia się wobec burmistrza czy naczelników wydziałów oraz prezesów miejskich spółek. Urząd Skarbowy poinformował jedynie, że dyrektor szkoły w Modlinie Starym Mariola Zielińska, nie wpisała w oświadczeniu diety za udział w komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 2015 roku.