Nowy Dwór Maz: Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data Nazwy i zakres numerowy ulic Numery i nazwy stacji Godz. wyłączeń
27.07. ulice: Mazowiecka od stacji transformatorowej  do końca obwodu w kierunku Modlińskiej, Pawilon Handlowy NEONET, Agencja Ubezpieczeniowa, Biuro Kredytowe st.tr. 1516 Nowy Dwór Mazowiecki Pawilon obwód w kierunku ulicy Mazowieckiej 8:00-15:00
27.07. ulica Słowackiego od stacji transformatorowej w kierunku Modlińskiej, Urząd Pracy st.tr. 0514  Nowy Dwór Mazowiecki Masarnia obwód w kierunku ulicy Słowackiego 8:00-15:00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.