Nowy Dwór Maz: Remont budynku przy ul. Chemików 6

Powiat nowodworski zawarł umowę z firmą ENERGODOMY Sp. z o. o. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. „Remont budynku użyteczności publicznej przy ulicy Chemików 6 w Nowy Dworze Mazowieckim w części dotyczącej remontu III piętra budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej”.

Koszt inwestycji wynosi 553 500,00 zł brutto, natomiast planowany termin wykonania to 6 grudnia.