Nowy Dwór Maz: Rzecznik Policji na szkoleniu medialnym

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej Policji. St. asp. Joanna Wielocha rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, również wzięła udział w szkoleniu i wspólnie z innymi rzecznikami, doskonaliła swoją wiedzę z zakresu współpracy z przedstawicielami masowego przekazu, zasad skutecznego prowadzenia polityki informacyjnej w Policji oraz kreowania pozytywnego wizerunku formacji.

Oficerowie prasowi to osoby, które muszą posiadać wiedzę z zakresu prawa prasowego, prowadzenia działań PR, budowania wizerunku i zasad współpracy z mediami.

Przeważająca część kursu to zadania praktyczne. Przed każdym z nich omawiane są założenia, a także wymagania stawiane policjantowi udzielającemu informacji. Rozmowa w telewizji podczas programu o charakterze interwencyjnym, wywiad na miejscu wypadku drogowego, prowadzenie konferencji prasowej oraz profesjonalne przekazanie informacji podczas gdy świadkowie zaistniałej sytuacji głośno komentują działania policjantów, a swoimi wtrąceniami przerywają udzielanie informacji dziennikarzom – to niektóre z zadań, które do wykonania mieli oficerowie prasowi podczas zajęć.

Wszystkie wykonane nagrania były wspólnie omawiane z jednoczesnym wskazaniem mocnych stron oraz kwestii, które wymagają poprawy lub dopracowania. Doskonalenie miało na celu m.in. wypracowanie prawidłowych zachowań przed kamerą w sytuacji kryzysowej.

Ponadto podczas tygodniowych zajęć policyjni praktycy omówili również podstawy public relations, zasady poprawnej komunikacji i współpracy z dziennikarzami, zagadnienia dotyczące poprawności językowej i dykcji, regulacje prawne przydatne w codziennej pracy oficera prasowego. Dodatkowo policyjny psycholog przeprowadził warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Kurs trwał zaledwie kilka dni, ale jak mówili uczestnicy – dodaje pewności siebie i ogromną dawkę nowych doświadczeń, niejednokrotnie uzyskiwanych w warunkach stresu, który pokazuje jak odpowiedzialną rolę mają policjanci przekazujący informację mediom.

Wszyscy uczestnicy kursu specjalistycznego, którego organizatorem był Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii ukończyli doskonalenie z wynikiem pozytywnym.