Nowy Dwór Maz: Rzecznik straży na naradzie szkoleniowej

We wtorek (25.02) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa oficerów prasowych Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego. W naradzie wziął udział nowodworski rzecznik mł. bryg. Tomasz Wołoszyn.

Spotkanie otworzył zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, który podziękował za codzienne zaangażowanie i pracę oraz podkreślił istotną rolę współpracy PSP ze środkami masowego przekazu podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także potrzebę prowadzenia działań informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie głos zabrali redaktor Marcin Chomiuk oraz Bartłomiej Figaj z działu wydarzeń krajowych Polskiej Agencji Prasowej, którzy przybliżyli działalność i zadania PAP ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze służbami mundurowymi.

W swoimi wystąpieniu „Komunikacja Kryzysowa” Maciej Karczyński, omówił zasady prowadzenia komunikacji ze społeczeństwem oraz współpracy z mass mediami na wybranych przykładach. Ponadto, podczas wystąpienia scharakteryzował najważniejsze elementy warsztatu rzecznika prasowego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych wizerunkowo dla formacji mundurowej.

Kiedy i w jaki sposób organizować „kryzysowy zespół prasowy” podczas zdarzeń z udziałem służb ratowniczych oraz instytucji szczebla rządowego i samorządowego omówiła Ivetta Biały, która podzieliła się swoją wiedzą oraz wieloletnim i doświadczeniami z zakresu public realtions.

Media społecznościowe i prowadzenie strony internetowej w pracy oficera prasowego oraz wybrane przykłady współpracy ze środkami masowego przekazu omówił mł. bryg. Karol Kierzkowski oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Podczas narady omówiono zagadnienia z zakresu:
– Zadania oraz rola Polskiej Agencji Prasowej,
– Współdziałanie PSP i Policji z zakresu komunikacji ze środkami masowego przekazu,
– Omówienie organizacji i zasad funkcjonowania „kryzysowego zespołu prasowego”,
– Omówienie dokumentu „Zasady współpracy jednostek ksrg ze środkami masowego przekazu”,
– Wybrane przykłady współpracy ze środkami masowego przekazu podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
– Organizacja wydarzeń promocyjnych z udziałem przedstawicieli prasy,
– Strona internetowa jednostki PSP oraz media społecznościowe w pracy oficera prasowego,
– Prewencja społeczna w PSP na przykładzie kampanii PSP.

W spotkaniu brali udział:
– st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
– Marcin Chomiuk – Polska Agencja Prasowa,
– Bartłomiej Figaj – Polska Agencja Prasowa,
– Maciej Karczyński – prezes zarządu Futsal Ekstraklasa,
– Ivetta Biały – ekspert ds. Public Relations,
– mł. bryg. Karol kierzkowski – oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
– oficerowie prasowi komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego.


Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.
Zdjęcia: st. asp. Mariusz Dragan – Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski.