Nowy Dwór Maz: Skazani na dniu zwierząt

Bezdomne, opuszczone i niekochane zwierzęta zamieszkują schroniskowe klatki. Każda chwila spędzona w schronisku, każdy spacer, czesanie i zabawa to często jedyne miłe chwile w ich życiu. Ostatnio w nowodworskim schronisku zagościli skazani z warszawskiego aresztu wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal Day jest corocznym świętem obchodzonym w dniu 4 października. W kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Święto ma na celu zmianę stosunku ludzi do zwierząt na bardziej przyjazny i wyrozumiały. Organizatorzy obchodów chcą zwrócić m.in. uwagę na problem traktowania zwierząt, na los bezdomnych zwierząt, ich trudne warunki bytowe w schroniskach oraz makabrę jakiej muszą doświadczać w pseudohodowlach. Co roku organizacje zachęcają do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwarte.

Skazani z Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce uczestniczą w programie readaptacji społecznej „KLATKA” w ramach którego cyklicznie wyjeżdżają do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Podczas zajęć z programu skazani biorą udział w licznych wykładach prowadzonych przez pracowników fundacji, dzięki temu skazani nabywają wiedzę na temat kompleksowej opieki nad zwierzętami, poznają bliżej zwierzęcą naturę i zasady poprawnego postępowania.

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych z Nowego Dworu Mazowieckiego zaprosiła do udziału funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osadzonych, którzy podczas pikniku opiekowali się zwierzętami, dbali o ład i porządek oraz dbali o ich bezpieczeństwo. Piknik promował adoptowanie bezdomnych zwierząt.

Kontakt ze zwierzętami w warunkach izolacji więziennej ma bardzo pozytywny wpływ na zachowania więźniów. W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce, dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej, takie programy odbywają się cyklicznie. Resocjalizowanie osób pozbawionych wolności może przybierać różne formy i metody, a cel jest jeden, który jest najważniejszy: przygotowanie osadzonych do życia po opuszczeniu więzienia oraz nabycie przez nich takich umiejętności społecznych, które pozwolą nie powrócić do przestępstwa.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz