Nowy Dwór Maz: Strategia rozwoju miasta w osiedlu Pólko

Bezpieczeństwo, czystość i oświetlenie – to główne tematy zgłaszane przez mieszkańców osiedla pólko do strategii rozwoju miasta na lata 2017-2030. Konsultacje odbyły się 15 listopada w Szkole Podstawowej nr 5.

Niewielkiej grupie mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie towarzyszyli radni Rady Miejskiej Wioletta Dylewska i Tadeusz Sosiński. Po krótkiej prezentacji, w której omówione zostały inwestycje zrealizowane na osiedlu w ostatnich latach rozpoczęła się dyskusja.

Za najważniejsze strategiczne zadania na następne lata mieszkańcy uznali:
– Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta, wykorzystanie przy tym najnowszych technologii (np. specjalne odblaski w jezdni).
– Stworzenie na terenie osiedla zewnętrznej strefy relaksu, tak by mieszkańcy mieli gdzie się spotkać i porozmawiać na świeżym powietrzu. Samo dostawienie ławek ich zdaniem nie wystarczy bo tyle samo jest ich zwolenników co przeciwników. Jedni chcą ławek pod blokami inni nie. Strefa relaksu taki problem z pewnością by rozwiązała.
– Budowa kolejnych mini placów zabaw dla dzieci. Te już istniejące nie odpowiadają zapotrzebowaniu. Konieczne jest ustawienie piaskownic.
– Zagospodarowanie kąpieliska przy WOPRze. Uporządkowanie tego terenu, wycięcie drzew, które zasłaniają widok na rzekę. Ustawienie ławek, koszy, doświetlenie wału. Stworzenie w tym miejscu letniej strefy relaksu, z urządzeniami, gastronomią itp.
– Za niezbędne mieszkańcy uznali też przebudowę wejść na wał i zejścia do rzeki. Konieczny jest remont schodów, zamontowanie poręczy i podjazdów dla wózków.
– Czystość w mieście – ustawienie większej ilości koszy, edukacja ekologiczna mieszkańców.
– Monitorowanie parkowania w mieście.
– Stworzenie na osiedlu Pólko czegoś na wzór świetlicy osiedlowej.
– Wyznaczenie bezpiecznych przejazdów do posesji. Obecnie w wielu miejscach ogrodzenia blokują przejazd służbom ratunkowym. Konieczne jest uregulowanie tej kwestii.
– Wypracowanie rozwiązań, których efektem byłoby ujednolicenie elewacji budynków jak również ich grodzenie.
– Zatrudnienie miejskiego architekta zieleni, zwiększenie ilości roślinności w mieście, dokwiecenie rond i ulic.
– Dostosowanie wyglądu (latarnie, mała architektura) ulicy Zdobywców Kosmosu do wyglądu Parku Wybickiego. Uregulowanie kwestii parkowania na tej ulicy.
– Budowa kolejnych miejsc parkingowych na Pólku. Osiedle boryka się z dużym deficytem miejsc parkingowych.
– Poprawienie oświetlenia ulicy przy Szkole Podstawowej nr 5.
– Dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb całego miasta (kursy linii miejskiej przez osiedle). Skomunikowanie miasta z lotniskiem.
– Dodatkowy zespół ratownictwa medycznego w mieście.
– Większa ilość wydarzeń i eventów dla młodzieży.
– Wprowadzenie ułatwień dla ruchu w przejściach podziemnych PKP.
– Oświetlenie kościoła pw. Św. Michała Archanioła, udostepnienie go zwiedzającym.
– Poprawienie estetyki i funkcjonalności zasobów komunalnych oraz starych budynków w mieście.

Kolejne spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych odbędzie się 8 grudnia o godz. 19:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w nim.

autor: Aneta Pielach – Pierścieniak
foto: Marek Karpowicz