Nowy Dwór Maz: Strażacy walczą z Covid-19

Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne  z Modlina Twierdzy, już blisko 30 razy dysponowani byli do akcji w związku z pandemią Koronawirusa. Zadaniem strażaków jest min. dostarczanie żywności do rodzin objętych kwarantanną lub izolacją domową. W razie potrzeby odbierane są również od nich śmieci do specjalnych worków na odpady oraz wyprowadzane na spacer pieski. 

Obecnie strażacy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dostarczają paczki z żywnością pod drzwi kilku rodzin objętych kwarantanną. Wszystko odbywa się na zasadzie bez kontaktowej z osobami przebywającymi w izolacji. Paczki odbierane są ze wskazanych przez OPS sklepów i dostarczane pod wskazane adresy. Po zostawieniu paczki na wycieraczce, strażacy telefonicznie informują o pozostawionych zakupach i dopiero wtedy osoby przebywające  w domu, otwierają drzwi i zabierają zakupy.

Jednostka OSP Ratownictwo Wodne z Modlina Twierdzy decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,  została oddelegowana do zwalczania skutków koronawirusa Covid-19 na terenie całego województwa. Strażacy służą swoją pomocą 24 godziny na dobę, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, są w stanie natychmiast ruszyć z pomocą.

Foto: OSP Ratownictwo Wodne