Nowy Dwór Maz: Stypendium od Premiera

Patryk Stecki – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, otrzymał stypendium od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Warszawie w niedzielę 25 listopada. Stypendia Premiera przyznawane są uzdolnionej młodzieży, która wyróżnia się wynikami w nauce.

Gratulujemy Patrykowi.