Nowy Dwór Maz: Światowy Dzień Inwalidy

21 kwietnia odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Ich organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie miejscem spotkania był lokal Relax.

Prawie 240 osób uczestniczyło imprezie zorganizowanej przez nowodworski oddział ZERiI z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Przewodnicząca Związku, Krystyna Kocan w okolicznościowym wystąpieniu mówiła o konieczności wspierania ludzi o ograniczonej sprawności „Przełamywanie barier społecznych i tworzenie warunków do godnego życia uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych należy do obowiązków zdrowej części społeczeństwa. Wszelkie inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie zasługują na pełne uznanie i wsparcie, ponieważ umożliwiają osobom niepełnosprawnym normalne życie wśród innych, pełnosprawnych ludzi”. Zachęcała też osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. „Zapraszamy na „spotkania czwartkowe”, na organizowane przez nas (Związek red.) wycieczki jednodniowe, na turnusy rehabilitacyjne, spotkania z władzami miasta i powiatu, na imprezy typu Światowy Dzień Inwalidy czy Seniora, jak również Dni Miasta czy Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych” – mówiła.

Głos zabrali też zaproszeni goście. Serdeczne życzenia z okazji święta złożyli wszystkim zebranym na sali przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i burmistrz Jacek Kowalski.

Z kolei przewodniczący oddziału Okręgowego PZERiI p. Janusz Czyż wskazywał na wagę jaką ma pomoc osobom niepełnosprawnym. „Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy do dobra drugich i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje” przytoczył słowa Kartezjusza.

Zachęcał jednocześnie do wspierania się nawzajem w codziennym życiu, „Człowiek człowiekowi potrzebny jest do szczęścia” – mówił.

Przewodnicząca Krystyna Kocan podziękowała wszystkim darczyńcom, którzy wspierają działalność związku dzięki czemu takie spotkania jak to czwartkowe mogą się odbywać.

Na sali obecni oprócz ww. obecni byli m.in. przewodnicząca Rady Powiatu p. Katarzyna Kręźlewicz, wicestarosta Powiatu Nowodworskiego p. Paweł Calak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Grażyna Nadarzycka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Roman Biliński, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele instytucji, firm wspierających związek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Czas umilił występ zespołu DESA z Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku pod kierownictwem Janki Patockiej. Przy ludowych przyśpiewkach i rymowankach bawiła się cała sala.

autor: Aneta Pielach – Pierścieniak