Nowy Dwór Maz: Uroczyste otwarcie nowego SOR-u

W czwartek (4.07) w Nowodworskim Centrum Medycznym dokonano uroczystego otwarcia rozbudowanego i wyremontowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wśród obecnych na uroczystości byli: Jarosław Chmielewski – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Maślanka – kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Janusz Sobolewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Zarząd Powiatu Nowodworskiego oraz Radni Powiatu, członkowie Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego, przedstawiciele gmin z powiatu nowodworskiego i legionowskiego, przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Paweł Świniarski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Maria Matuszewska, Mariusz Wyszyński – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, a także przedstawiciele firm, dyrektorzy placówek, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pozostali pracownicy Nowodworskiego Centrum Medycznego, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele prasy i mediów.

Licznie zebranych gości przywitał Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacek Kacperski, głos zabrali również Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta i Wicestarosta Paweł Calak oraz inne osoby zaproszone na uroczystość. Podczas otwarcia wręczono liczne dyplomy za zaangażowanie i wsparcie przy rozbudowie i doposażeniu SOR, a także oddziału ginekologiczno-położniczego. Podziękowania otrzymali m.in. przedstawiciele gmin, Ministerstwa Zdrowia a także wszyscy inni, którzy pomogli w tym wielkim przedsięwzięciu. Oficjalne otwarcie dokonało się poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie Ordynator SOR Wiesław Marszał wraz z Naczelną Pielęgniarką Jolantą Oszust oprowadzili gości po nowych, spełniających wszystkie standardy jakości pomieszczeniach.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów:

„Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Całkowita wartość inwestycji – 9 367 108,20zł.

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym”. Całkowita wartość inwestycji – 443 631,40 zł.

Rozbudowa i remont SOR były możliwe dzięki wsparciu: Powiatu Nowodworskiego (przeznaczono ponad 4 miliony złotych), Ministerstwa Zdrowia, Gminy Czosnów, Gminy Serock, Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, Gminy Zakroczym, natomiast remont oddziału ginekologiczno – położniczego odbył się ze środków pozyskanych od: Powiatu Nowodworskiego, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Leoncin, Miasta i Gminy Nasielsk, Gminy Czosnów, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.

Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obecnie najwyższe standardy jakości, jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Pacjenci będą przyjmowani i leczeni w komfortowych warunkach. Budynek został powiększony o dodatkowe 320 m², w tym w nowoczesny podjazd dla karetek. Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a substancja pomieszczeń była szara, stara i obdrapana. Teraz wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane. Sprzęt, którym będzie dysponować SOR to m.in. system przywoływania bezprzewodowego, łóżka, w tym łóżka do intensywnej terapii; kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory czy aparat do szybkiego przetaczania płynów i wiele innych.