Nowy Dwór Maz: Wernisaż Barbary Malewskiej

Droga wiary każdego z nas przechodzi przez to wszystko co człowiek przeżywa w danej chwili, każdego dnia i w latach życia. Pielęgnowanie historii naszego narodu, jego kultury, umiłowanie Boga, Ojczyzny, człowieka, rodziny, troski o poszanowanie ponadczasowych wartości zostawiają w dziejach trwały ślad wiary. I każde pokolenie ten ślad wnosi do dziedzictwa narodowego.

Prezentowana wystawa jest odbiciem tego śladu, które stworzyło nasze pokolenie w okresie półwiecza, a które przypadło na wielkie historyczne wydarzenia jak ; „600 LAT JASNEJ GÓRY ”, wspaniały „Pontyfikat Polskiego Papieża Jana Pawła II”, „Jubileusz Roku 2000”  wprowadzenie Kościoła i Świata w trzecie tysiąclecie, a także i nasze; 200 lat nowodworskiej parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, powstanie nowych parafii, świątyń, odrestaurowanie starych cmentarzy, kapliczek przydrożnych, postawienie nowych  i wiele innych uroczystości jakie wydarzyły się w naszych rodzinach, organizacjach społecznych i o charakterze religijno-patriotycznym, które odbyły się w mieście i w powiecie. Odnajdziemy w tej wystawie ślady tamtych dni, a przypomną je nam wszelkiego rodzaju pamiątki, obrazy, zdjęcia, relacje prasowe, książki i inne dokumenty obejmujące okres od 1966 do roku 2016.

Wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszamy Państwa, młodzież szkolną do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy dokumentalnej, by jeszcze raz powrócić do wspomnień na wspaniałych twórczych drogach minionego życia każdego z nas.