Nowy Dwór Maz: Wspólne działania prewencyjno–kontrolne

Wczoraj (04.09) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie. Kontrole legalności pobytu cudzoziemców podjęto w ramach działań kontrolno – prewencyjnych ukierunkowanych na przewoźników świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

Działania kontrolne przeprowadzone były na terenie powiatu nowodworskiego (woj. mazowieckie) wspólnie z funkcjonariuszami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Ciechanowie, Krajowej Administracji Skarbowej w Ciechanowie oraz policjantami z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich efektem było zatrzymanie dwóch obywateli Ukrainy.

Zatrzymani mężczyźni to obywatele Ukrainy w wieku 24 i 38 lat. Pracowali jako kierowcy w jednej z popularnych firm transportowych przewożącej osoby z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, nie posiadając w tym celu wymaganej licencji. Cudzoziemcy legitymowali się paszportami biometrycznymi wraz z polskimi wizami wydanymi w celu podjęcia zatrudnienia na terenie Polski w konkretnych firmach, tyle że 38-latek nigdy jednak do tego miejsca pracy nie stawił się, nie próbował także nawiązać kontaktu z pracodawcą. Drugi zaś przekroczył termin pobytu wskazany w wizie. Zresztą to nie pierwsze tego typu jego przewinienie, bowiem kilka miesięcy wcześniej otrzymał zobowiązanie do powrotu, ale go nie wykonał. Dlatego też po zakończeniu czynności został przekonwojowany do granicy RP z Ukrainą w PSG Dorohusk w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Wobec 38 – latka komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu w terminie 20 dni z zakazem ponownego wjazdu do Polski i krajów Schengen przez rok.

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze służb współdziałających dokonali kontroli trzech kierujących pojazdami osobowymi, w wyniku której funkcjonariusze KAS nałożyli 3 mandaty karne na łączną kwotę 1 200 zł na podstawie naruszeń prawa skarbowego oraz wszczęli jedno postępowanie karno-skarbowe. Funkcjonariusze ITD wystawili 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1 900 zł za naruszenia z ustawy o transporcie drogowym, wszczęli 3 postępowania administracyjne, a także zabezpieczyli pojazd osobowy na poczet przyszłej kary.