Nowy Dwór Maz: Wybory Zarządu Osiedla nr 9

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do udziału w zebraniu wyborczym mieszkańców Osiedla Nr 9, które odbędzie się 16 listopada 2016r. o godz. 18:00 w Publicznym Gimnazjum Nr 2, ul. Młodzieżowa 3.

Proponowany porządek zebrania:

Otwarcie zebrania.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Przewodniczącego zebrania.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Wyborczej.
Wybór członków Zarządu Osiedla.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
Wybór członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Osiedla.
Sprawy różne.
Uprzejmie proszę mieszkańców Osiedla Nr 9 o udział w zebraniu.


Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski