Nowy Dwór Maz: Wystawa „Wiary naszej trwały ślad”

Liczne grono przyjaciół przybyło na wernisaż wystawy fotografii i pamiątek ze zbiorów Barbary Malewskiej pt: „Wiary naszej trwały ślad”- dokumentującej najważniejsze wydarzenia społeczne, polityczne, historyczne i religijne, znajdujące swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic na przestrzeni ubiegłego 50 -lecia (1966 – 2016).

Oglądającym materiały podczas wernisażu towarzyszyły bardzo silne emocje, albowiem dla wielu z obecnych prezentowane wydarzenia związane były z ich osobistymi przeżyciami. Wystawę można oglądać do 15 lutego b.r. w galerii Łącznik w Nowodworskim Ośrodku Kultury.

/NOK/