Nowy Dwór Maz: Zmiana Komendanta Powiatowego Policji

We wtorek (22.11) odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim insp. Krzysztofa Padewskiego. Obowiązki komendanta powierzono dotychczasowemu Zastępcy Komendanta mł. insp. Przemysławowi Sucheckiemu.

Ta szczególna uroczystość odbyła się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, instytucji współpracujących na co dzień z nowodworską Policją oraz kadry kierowniczej tutejszej komendy. Rozkazy personalne odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji podinsp. Tomasz Rylski. Najbardziej uroczystą chwilą było oficjalne pożegnanie inspektora Krzysztofa Padewskiego ze sztandarem nowodworskiej jednostki.

Zaproszeni goście podczas przemówień podkreślali wysoki profesjonalizm ustępującego komendanta, kierowali najwyższe wyrazy szacunku i uznania za długoletnią współpracę, wiedzę i umiejętności a nade wszystko wyjątkową postawę w służbie, która miała przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego.

Inspektor Krzysztof Padewski również nie krył wzruszenia żegnając się ze swoimi współpracownikami, kierował do nich gorące i szczere podziękowania za zaangażowanie w codzienną służbę oraz realizację wspólnie stawianych celów. Nie zabrakło również życzeń dalszych sukcesów zawodowych, pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz pogody ducha na kolejne lata służby.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście, policjanci i pracownicy Policji składali inspektorowi Krzysztofowi Padewskiemu gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i osobistego szczęścia na każdy dzień dalszej drogi życiowej.

/KPP Nowy Dwór Maz/