Nowy Dwór Maz: Zostań Operatorem Monitoringu Miejskiego

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi nabór na stanowisko Operatora Monitoringu Miejskiego. Zaplanowano zatrudnienie 3 osób do obserwacji miasta i wykrywaniu wykroczeń oraz przestępstw, przy pomocy rozlokowanych na terenie miasta kamer.

Niezbędne wymagania to średnie wykształcenie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, dobra znajomość kodeksu drogowego, kodeksu wykroczeń, zdolność szybkiego reagowania w stresie oraz umiejętność sprawnej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej na stanowisku Operatora Monitoringu Miejskiego muszą do 3 lipca 2019 roku złożyć w Wydziale Kadr Urzędu Miejskiego pok.225 lub Straży Miejskiej pok. 223 następujące dokumenty:
– List Motywacyjny
– Kwestionariusz Osobowy do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego
– Kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie

Praca operatora monitoringu miejskiego jest pracą 3 zmianową przez 7 dni w tygodniu całym rokiem. Operator ma obowiązek obserwowania przestrzeni publicznej za pomocą rozlokowanych na terenie miasta kamer. W sytuacji zauważenia wykroczenia lub przestępstwa powiadamia natychmiast dyżurnego Straży Miejskiej lub Policji. Do obowiązków operatora należy również sporządzanie wpisów w książce służby oraz umożliwianie wejścia do Urzędu Miejskiego osób upoważnionych do wejścia po godzinach pracy urzędu.