Nowy Dwór Mazowiecki: Nowi kapłani w parafiach

Pod koniec maja informowaliśmy o zmianach w parafiach w Modlinie Twierdzy i Modlinie Starym. Biskup płocki Piotr Libera przeniósł na inne parafie wikarych ks. Marcina Zębalę i ks. Marcina Niesłuchowskiego. Nie podano kto ich zastąpi. Sugerowaliśmy, że do modlińskich parafii trafią neoprezbiterzy i tak też się stało.

Jak przypuszczaliśmy po święceniach kapłańskich, które odbyły się na początku czerwca, biskup do parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy oraz do parafii św. Maksymiliana Kolbe w Modlinie Starym, skieruje neoprezbiterów, czyli świeżo wyświęconych kapłanów. Tak też się stało i swoje przydziały otrzymali nowi wikarzy:

Ks. mgr Sławomir Ambroziak, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ks. mgr Adam Kowalski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kapłani posługę w parafiach rozpoczną pod koniec sierpnia. Od września uczyć będą również religii w szkołach.

Również do parafii pw. św. Michała Archanioła w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego, decyzją biskupa warszawsko praskiego Romualda Kamińskiego, trafi nowy wikary ks. Andrzej Wąsowski, który obecnie pełni posługę kapłańską w parafii św. Wita w Karczewie. Jest też diecezjalnym duszpasterzem niewidomych.

Czytaj również:
Zmiany w parafiach diecezji płockiej