Nowy Komendant Powiatowych Strażaków

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Decyzją 64/2017 z dnia 31 maja br. powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dniem 1 czerwca 2017 roku bryg. mgr inż. Andrzejowi Wietesce.

Decyzję o powierzeniu p.o. Komendanta Powiatowego PSP wręczył st. bryg. Mirosław Jasztal, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w obecności Pana Pawła Calaka, Wicestarosty Nowodworskiego oraz mł. bryg. Mariusza Wyszyńskiego, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

bryg. mgr inż. Andrzej Wieteska do dnia 31 maja 2017 r. pełnił służbę w KM PSP m. st. Warszawy na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12.