Oświadczenie o naruszeniu w fabryce RB w Nowym Dworze Mazowieckim

W piątek 7 sierpnia 2020 r. w RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SP. Z O.O. miał miejsce incydent ochrony danych osobowych. Mimo starań nie jest możliwe skontaktowanie się bezpośrednio z każdą osobą dotkniętą naruszeniem. Część z osób objętych naruszeniem pracowała dla nas w przeszłości będąc naszym pracownikiem lub poprzez agencję pracy i nie posiadamy ich aktualnych danych kontaktowych ani nie jesteśmy w stanie ich pozyskać.

Jeżeli pracowała Pani/Pan w przeszłości dla RB , zarówno jako pracownik jak i jako pracownik agencji, prosimy o odwiedzenie strony http://www.fabrykandm-naruszeniedanychosobowych.pl w celu weryfikacji, czy Pani/Pana dane były dotknięte naruszeniem i w celu uzyskania informacji o naruszeniu. Prezes Ochrony Danych Osobowych został zawiadomiony o zdarzeniu w poniedziałek 10 sierpnia 2020 r.