Oto Drzewo Krzyża Na Którym Zawisło Zbawienie Świata

W Wielki Piątek kościół nie sprawuje Eucharystii. Wierni przez cały dzień adorowali Najświętszy Sakrament w Ciemnicy. Wieczorem podczas Liturgii czytano Mękę Pańską i  adorowano Krzyż. 

Liturgii w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy przewodniczył ks. Marcin Zębala. Wierni wysłuchali Męki Jezusa Chrystusa wg. św. Jana. Następnie po modlitwie w różnych intencjach, nastąpiła adoracja Krzyża Świętego. Wierni procesjonalnie podchodzili i przyklękając całowali symbol chrześcijaństwa. Na koniec nabożeństwa Najświętszy Sakrament przeniesiono do Grobu Pańskiego i rozpoczęła się adoracja.

P3255309

MK