Otwarto Lokale Wyborcze. Jak głosować?

Mieszkańcy powiatu nowodworskiego głosują w wyborach samorządowych. Na terenie powiatu wybieramy 3 burmistrzów i 3 wójtów gmin. Chętnych jest 15 osób.

Wyborca dostaje plik różnokolorowych 4 kart do głosowania: na wójta, na radnych gminy, radnych powiatu i radnych sejmiku wojewódzkiego.

Kodeks Wyborczy stanowi, że „wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x”, gdzie przez x: „rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”.

W głosowaniu można oddać TYLKO:
– jeden głos na wójta/burmistrza
– jeden głos na radnego gminnego
– jeden głos na radnego powiatowego
– jeden głos na kandydata do sejmiku wojewódzkiego

Lokale wyborcze czynne będą do godziny 21. Pierwsze oficjalne wyniki wyborów poznamy w poniedziałek nad ranem. Do czasu zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje również Cisza Wyborcza. Zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji.