Otwarty Kampinoski Park Narodowy

Od poniedziałku (20.04) odwołany został zakaz wstępu do Kampinoskiego Parku Narodowego. Otwarte zostają szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne i parkingi. W dalszym ciągu zamknięte pozostają ośrodki edukacyjne i obiekty infrastruktury turystycznej – polany rekreacyjne, place zabaw, urządzenia sportowe, miejsca odpoczynku, punkty widokowe i wiaty.

Kampinoski Park Narodowy, podobnie jak inne parki narodowe, nie jest „zwykłym” parkiem czy lasem i jest udostępniany na innych zasadach niż parki miejskie lub lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych. Ze względu na ochronę przyrody większość terenu parku nie jest udostępniona odwiedzającym.

Po terenie parku poruszać można się tylko drogami publicznymi i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Ruch pojazdów może odbywać się wyłącznie po drogach publicznych.

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. (Art. 8.1 Ustawa o ochronie przyrody)

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się Cmentarz Wojenny w Palmirach. Sąsiaduje z nim Muzeum jest zamknięte ale wstęp na teren cmentarza jest otwarty dla każdego.