Palmiry: Ćwiczenia „Kampinos 2016”

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w piątek (14.10) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziła ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej. Założeniem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności przy gaszeniu pożaru lasu.

W ćwiczeniach udział wzięło 160 strażaków i 50 samochodów pożarniczych. Głównym celem ćwiczeń było zbudowanie linii gaśniczej o dużej długości (ok. 5 kilometrów) i podanie wody do punktu koncentracji. Scenariusz zakładał pożar, który wybuchł w 103 oddziale lasu w pobliżu cmentarza wojennego. W początkowej fazie pożar zajął obszar około 5 hektarów ale szybko się rozprzestrzenił na dużo większy teren. Pobliska sieć hydrantowa była niewystarczająca. Komendant Wojewódzki PSP powołał sztab i pokierował jego pracą. Na miejsce przybyły służby leśne, koordynatorzy, sztaby kryzysowe gminy, powiatu i województwa.

Przepustem pod drogą krajową nr 7 poprowadzono dwie linie W110 z wodą czerpaną i tłoczoną z jeziora we wsi Łomna. Strażacy przygotowali pompy do przetłaczania wody aż do miejsca pożaru. Do ćwiczeń zaangażowano również duże ilości sił i środków policji w tym policjantów ruchu drogowego, którzy wyznaczali objazdy oraz chwilowo dokonywali zamknięcia dróg.

W trakcie pożaru okazało się, że w rejonie zajętym przez ogień, obozowali harcerze z którymi nie ma kontaktu. W rejon działań wezwano ratowników z quadami oraz przewodnika z psem z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Modlina Twierdzy.

Działania na poszczególnych odcinkach bojowych prowadzili strażacy z Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Pionek, Radomia, Sochaczewa, Błonia, Piaseczna, Kazunia Polskiego, Łomnej, Nowego Dworu Mazowieckiego, Pomiechówka, Zakroczymia, Strzyżewa, Legionowa, Białobrzeg, Wołomina, Grójca, Otwocka, Lasek i OSP Ratownictwo Wodne.

Ćwiczących strażaków odwiedził wójt gminy Czosnów Antoni Kręźlewicz oraz starosta nowodworski Magdalena Biernacka wraz z zastępcą Pawłem Calakiem.

W ćwiczeniach brały udział pododdziały Mazowieckiej Brygady Odwodowej, w tym kompanie gaśnicze i specjalne centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto do działań zaangażowano siły i środki plutonu logistycznego oraz sekcję ratownictwa medycznego i samochody dowodzenia i łączności na bazie których utworzono sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.