Palmiry: Ćwiczenia związane z pożarami lasów.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego prowadzi cykl ćwiczeń związanych z podawaniem wody na duże odległości podczas pożarów lasów. Zadanie to wykonywane jest głównie z wykorzystaniem magistrali zasilających zbudowanych z węży W-110 rozwijanych z samochodu wężowego.

W ramach organizacji zaopatrzenia wodnego stosowano tzw. system mieszany, czyli przetłaczanie wody z cieku wodnego do zbiorników buforowych, a następnie dowożenie samochodami gaśniczymi na miejsce pożaru.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenów powiatów nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego. Z terenu naszego powiatu zadysponowano do ćwiczeń Powiatowy Pluton Ratowniczy „Pożar Las”.

Podobne ćwiczenia przeprowadziła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 14 października 2016 roku. Materiał dostępny tutaj