PKS Tarnobrzeg zastąpi Polonusa na L11?

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie otworzył oferty złożone w przetargu na obsługę komunikacyjną Gminy Wieliszew z Warszawą. W przetargu oferty złożyło dwóch przewoźników, PKS Polonus z Warszawy i PKS Tarnobrzeg.

Firma PKS Polonus, która od uruchomienia linii w 2010 roku realizowała przewozy na linia L9, L10 i L11, w przetargu zaproponowała kwotę brutto 4,70 zł za wozokilometr. PKS Tarnobrzeg za realizację przewozów na liniach „L” zaproponował opłatę za wozokilometr na poziomie brutto 4,19 zł.

PKS Tarnobrzeg zaproponował do obsługi linii autobusy marki VDL Ambasador z 2008 i 2009 roku. Pojazdy mogą pomieścić 83 osoby. PKS Polonus zaproponował różny tabor z rokiem produkcji od 2006 do 2015 i maksymalną ilością miejsc dla pasażerów na poziomie 100 osób. Najniższa oferta złożona przez PKS Tarnobrzeg po zsumowaniu zaplanowanych kilometrów i stawki zaproponowanej przez przewoźnika przekroczyła zaplanowane w budżecie środki na realizację przetargu o ponad 115 tysięcy złotych. Gmina Wieliszew na obsługę 3 linii zabezpieczyła 1.760.049,21 złotych brutto.

Jeśli w budżecie gminnym znajdą się brakujące środki i po przyznaniu punktów przetargowych, wygra PKS Tarnobrzeg, oznaczać to będzie, że do końca 2019 roku na wieliszewskich liniach, pojawi się nowy operator. O wynikach przetargu poinformujemy w naszym portalu.