Pomiechówek: Pomagają Bezdomniakom

„Pomagamy bezdomniakom z terenu gminy Pomiechówek” – takie hasło przyświeca akcji prowadzonej przez wolontariuszy działających na rzecz bezdomnych zwierząt. Podsumowaniem dotychczasowych działań była konferencja zorganizowana 25 października 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.

Spotkaniu przewodniczyli wójt gminy Dariusz Bielecki, przewodniczący rady gminy Jan Drzazgowski, radna Iwona Sagatyńska oraz kierownik wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Agnieszka Szajna. Obecni byli również radni, sołtysi, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, a przede wszystkim najliczniejsza grupa – prężnie działających wolontariuszy, dzięki którym i bez których prowadzona akcja nie byłaby możliwa.

Na wstępie pani Agnieszka Szajna po krótce omówiła realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pomiechówek. Omówiła jakie zadania realizuje urząd jeśli chodzi o los bezdomnych zwierząt. Następnie radna Iwona Sagatyńska w swoim wystąpieniu wyraziła swoje podziękowania i wyrazy uznania dla wolontariuszy oraz przedstawiła jak wygląda ich codzienna praca. Przypomnijmy, że akcja prowadzona jest już 18 miesięcy! W ciągu całego okresu działania dom zyskało ponad 40 psów i 36 kotów a kilka czworonogów odnalazło swoich właścicieli.

W grupie wolontariuszy znalazły się osoby, które charakteryzuje przede wszystkim wielka troska o los zwierząt, determinacja w działaniu oraz niezwykła skuteczność w poszukiwaniu dla nich nowego domu. Bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne codziennie podejmują się zadania pomocy psom – karmią, sprzątają, wychodzą na spacery, uczą poprawnego zachowania. Dokładają wszelkich starań, by właściwie przygotować zwierzę do adopcji. Bezdomne psy zgłaszane do urzędu znajdują się pod nadzorem lekarza weterynarii i przechodzą okres kwarantanny. W tym czasie uruchamiane są procedury poszukiwania właściciela. Budujące jest to, że w działania wolontariatu coraz częściej angażuje się młodzież. To bardzo cenna lekcja i doświadczenie w ich życiu. Wolontariat uczy wrażliwości, altruizmu i współdziałania w grupie.

Podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do akcji skierował pan Arkadiusz Mendel – wolontariusz, człowiek o wielkim sercu, który w swojej pracy zawodowej niejednokrotnie utwierdził się, że pies potrafi być nie tylko przyjacielem człowieka, ale także – poprzez swoją mądrość – może uratować ludzkie życie. Poruszył również kwestię behawioryzmu zwierząt, czyli zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz zdrowia nie tylko fizycznego, ale i psychicznego.

„Jesteście bohaterami” – takimi słowami wójt gminy Dariusz Bielecki określił wolontariuszy akcji „Pomagamy bezdomniakom z terenu gminy Pomiechówek”. W swoim przemówieniu wyraził zadowolenie, że mieszkańcy poprzez swoją aktywność, poświęcenie oraz ogromny wkład od najmłodszych lat uczą się bezinteresownej pomocy oraz wrażliwości. Dodał, że w kolejnych latach planowana jest kontynuacja akcji.

Na zakończenie wraz z radną wręczyli wolontariuszom drobne upominki./UG Pomiechówek/