Pomiechówek: Projekt „Maluch +” rozstrzygnięty

Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Dziecięcego dla maluchów w wieku do 3 lat, który znajdować się będzie w budynku przedszkola przy ulicy Nasielskiej.

Remont dwóch pomieszczeń, oraz zamontowanie klimatyzatorów w budynku, to tylko niektóre z prac, które zostaną wykonane w ramach otrzymanej dotacji. Klub będzie gwarantował 30 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, oraz meble, wyposażenie wypoczynkowe i zabawki. Przy budynku przedszkolnym, w którym będzie utworzony Klub Dziecięcy planowany jest również montaż placu zabaw. Wartość całego projektu to 332 920 zł z czego 278 320 zł wyniesie dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.