Pomiechówek: Szkolenie Terytorialsów

Po raz pierwszy Terytorialsi z Pomiechówka szkolili się w swoim stałym rejonie odpowiedzialności.

Szkolenie realizowane było w województwie mazowieckim. Było to pierwsze szkolenie batalionu z Pomiechówka przeprowadzone w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzialności.

Głównym celem zajęć było sprawdzenie umiejętności zachowania się żołnierza Obrony Terytorialnej w warunkach odpowiadających realizmowi pola wali. Oprócz tego żołnierze OT doskonalili umiejętności praktyczne związane z organizacją bazy patrolowej oraz technik bytowania. W trakcie marszu kondycyjnego żołnierze ćwiczyli m.in. pracę z mapą, orientację w terenie leśnym oraz wydawanie sygnałów dowodzenia.

Działania taktyczne poza obiektami wojskowymi służą zapoznaniu żołnierzy z terenem, który jest ich stałym rejonem odpowiedzialności. Dzięki temu zajęcia nabierają większego realizmu i jeszcze bardziej motywują Terytorialsów, ponieważ odbywają się w rejonie z którym są związani. SRO to obszar, którego w razie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowych będą bronić Terytorialsi. Każde zajęcia poza obiektami wojskowymi uzgadniane są z lokalnymi władzami oraz instytucjami.

Misją żołnierzy WOT jest „Obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. By móc ją w pełni realizować Terytorialsi coraz częściej szkolą się poza ternem wojskowym czy poligonów, w rejonach z których pochodzą. To właśnie ten terytorialny pierwiastek stanowi fundament WOT.

Szkolenia w SRO stanowią fundament Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie terytorialny charakter formacji zapewnia z jednej strony znajomość terenu, mieszkańców, lokalnych uwarunkowań, a z drugiej daje możliwość bezpośredniego i błyskawicznego wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami np. klęsk żywiołowych, tak jak miało to miejsce w ostatnim czasie na wschodzie i południu Polski. Aktywność WOT w Stałych Rejonach Odpowiedzialności jest przyjmowania z pełnym zrozumieniem i wsparciem lokalnych społeczności.