Pomiechówek: Trwa kanalizacja gminy

Gmina Pomiechówek jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pomiechówek” – w zakres którego wchodzi wykonanie 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym oczyszczalnie dla potrzeb szkoły w Goławicach Pierwszych i dla szkoły w Starym Orzechowie.
Do chwili obecnej wykonano juz około 25 szt. oczyszczalni. Termin zakończenia przewidziano na koniec maja. Zadanie realizowane jest w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.