Pomiechówek: Unijne wsparcie na inwestycje

Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gminy Pomiechówek. To środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie. Z kolei ponad 15,6 mln zł wesprze działania związane z odnawialnymi źródłami energii planowane w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno oraz Teresin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają wsparcie w wysokości ponad 54 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki oraz wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

POMIECHÓWEK INWESTUJE W ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dzięki środkom unijnym do końca 2019 r. w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek zostaną uporządkowane i przygotowane tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Obszar 230 ha zostanie wyposażony w infrastrukturę techniczną oraz sieci kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wybudowana wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna tj. drogi, ścieżki rowerowe, chodniki wraz infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi położone na terenie realizowanej inwestycji zostaną powiązane z już istniejącą komunikacją.

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (Pom Invest)
Beneficjent: Gmina Pomiechówek
Całkowita wartość projektu: 54 923 586,30 zł
Kwota dofinansowania: 38 474 674,80 zł (34 089 596,75 zł EFRR + 4 385 078,05 BP)
Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

POWIAT SOCHACZEWSKI STAWIA NA NISKOEMISYJNOŚĆ

Na terenie czterech gmin – Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin powstanie infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Już pod koniec przyszłego roku dzięki wsparciu unijnemu w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej będą zamontowane m.in. kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. W ramach projektu zakupione zostaną również pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 13 575 723,42 zł
Kwota dofinansowania: 9 943 520,11 zł
Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 7 608 619,01 zł
Kwota dofinansowania: 5 722 948,41 zł
Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy.