Pomiechówek: Zmiany w komunikacji

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie rozkłady jazdy oraz ceny biletów za przejazdy komunikacją gminną.

Docierające do nas słowa zadowolenia pasażerów to najlepsze potwierdzenie, że projekt wart był uruchomienia i dalszego rozwoju. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że projekt okazał się dużym sukcesem, a na dowód przytoczyć kilka statystyk: tylko w okresie ostatnich dwóch miesięcy blisko 42 500 sprzedanych biletów, ponad 690 pasażerów każdego dnia na wszystkich liniach.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiany w organizacji transportu gminnego. Wśród nich wymienić można chociażby zwiększenie liczby kursów w godzinach popołudniowych (na każdej linii ostatni kurs będzie odbywał się po godzinie 18), rozdzielenie linii numer 3 – Goławice Pierwsze i linii numer 4 – Wymysły, czy zniesienie bezpłatnych przejazdów, a wdrożenie podziału na bilety normalne i ulgowe. Zmianie ulegną również ceny biletów.

Dodatkowo wprowadzone zostały zniżki dla posiadaczy Karty Pomiechowskiej. Aby wyrobić kartę wystarczy wypełnić stosowny wniosek (osobiście bądź elektronicznie) i odebrać ją w Centrum Integracji Społecznej. O szczegółach dotyczących Karty Pomiechowskiej mogą się Państwo dowiedzieć dzwoniąc pod nr tel. 22 765 02 60.

Poniżej przedstawiamy ceny biletów oraz rozkłady jazdy każdej linii:

 

Rodzaj biletu

Cena biletu

Cena biletu z Kartą Pomiechowską /zł/

normalny jednorazowy

3,0

1,5

normalny miesięczny w obrębie 1 linii

100

50

normalny miesięczny w obrębie 2 i więcej linii

150

75

ulgowy jednorazowy

2,0

1,0

ulgowy miesięczny w obrębie 1 linii

60

30

ulgowy miesięczny w obrębie 2 i więcej linii

90

45

 

Bilety ulgowe przysługują:

– dzieciom i młodzieży uczącej się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia,

– studentom na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia,

– emerytom i rencistom na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

W komunikacji lokalnej honorowane są również ulgi ustawowe.

O wszelkich szczegółowych zmianach dot. KL Pomiechówek możecie się Państwo dowiedzieć kontaktując się z naszym urzędem pod numerem 22 765 27 20.