Pomiechówek: Zmodernizowana droga powiatowa do Nasielska

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w uroczystości otwarcia zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej między Pomiechówkiem a Nasielskiem.

Inwestycja na dużą skalę
Dzięki dofinansowaniu kwotą blisko 4,2 mln zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” powiat nowodworski mógł przeprowadzić jedną z największych inwestycji drogowych ostatnich lat. Udało się zmodernizować blisko 14 km jezdni od DK nr 62 w miejscowości Pomiechówek do miejscowości Nasielsk.

Droga 2409W to trasa o dużym znaczeniu dla komunikacji w powiecie nowodworskim.

Dla bezpieczeństwa i wygody
Cieszę się, że władze powiatu nowodworskiego traktują inwestycje w infrastrukturę drogową priorytetowo. Inwestycja zapewni komfort oraz bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym użytkownikom. Przebudowana jezdnia usprawni lokalną komunikację, umożliwiając bezpieczną przeprawę między Nasielskiem i Nowym Dworem Mazowieckim, dzięki czemu ułatwi dojazd do miasta powiatowego, a w przeciwnym kierunku – do drogi krajowej nr 62 – podkreślił marszałek Adam Struzik, gratulując lokalnym władzom inwestycji.