Ponad 288 tys. zł z budżetu Mazowsza dla powiatu nowodworskiego

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie Nasielsk czy rewitalizacja stawów w ROD „Pestka” w Nowym Dworze Mazowieckim – to tylko niektóre inwestycje w powiecie nowodworskim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

Dziś umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkowie zarządu województwa mazowieckiego oraz beneficjenci z powiatu legionowskiego. W spotkaniu wzięła udział radna województwa mazowieckiego Bożena Żelazowska.

Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie na modernizację i budowę obiektów sportowych, dla działkowców oraz na ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze
W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Wsparcie w wysokości ponad 130 tys. zł otrzymał powiat nowodworski.

To bardzo ważna inicjatywa. Ten program stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych gminach i powiatach, w których brakuje miejsc na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Cieszę się, że mogliśmy wygospodarować z naszego budżetu środki na ten cel – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

130 000,00

suma: 130 000,00

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu nowodworskiego wsparcie trafi do Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin – Nasielsk oraz Czosnów.

Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie Nasielsk. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 148 tys. zł.

Działania mające na celu dbałość o nasze środowisko są dla nas szczególnie ważne. Cały czas pracujemy nad poprawą powietrza na Mazowszu, a w tym roku postanowiliśmy to zrobić za pomocą programu wsparcia. Bardzo się cieszę, że możemy pomagać mazowieckim gminom w ochronie naszego wspólnego środowiska – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Nasielsk

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk

20 000,00

2.

Gmina Nasielsk

Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk

10 000,00

3.

Gmina Czosnów

Zakup systemu pomiaru jakości powietrza w oparciu o czujniki laserowe wraz z wizualizacją dodatkową na zewnętrznych ekranach LED

35 362,00

Gmina Czosnów

Zajęcia ekologiczne i piknik rodzinny „Razem dbajmy o czyste powietrze”

9 000,00

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim

40 000,00

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Zmień nawyki – chroń powietrze

34 000,00

suma: 148 362,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie nowodworskim dofinansowanie otrzymało miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Wsparcie dla działkowców to nasz pomysł na aktywizację przede wszystkim seniorów i rodzin z dziećmi, ale także sposób na promocję zdrowego stylu życia. Bardzo się cieszę, że nasz nowatorski program spotkał się z aż tak dużym zainteresowaniem, a jeszcze bardziej cieszy fakt, że udało nam się wygospodarować środki, aby dofinansować wszystkie wnioski – podkreśla Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Rewitalizacja stawów w ROD „Pestka”

10 000,00

suma: 10 000,00