Popowo Borowe: Gminne ćwiczenia jednostek OSP

W sobotę (18.02) w Popowie Borowym gm. Nasielsk, odbyły się Gminne Ćwiczenia Sprawdzające z zakresu budowania magistrali wodnej podczas akcji gaśniczych oraz wycięcie przerębla w lodzie i pobrania wody z jeziora. 

W działaniach wzięły udział jednostki z OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Nuna, OSP Jaskółowo, OSP Cieksyn, OSP Jackowo, OSP Krzyczki. Zabezpieczeniem pracy strażaków na lodzie i akwenie wodnym zajęli się druhowie z OSP Ratownictwo Wodne. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Okazało się, że trudnością było wycięcie przerębla. Powodem był bardzo gruby lód mający ponad metr grubości na jeziorze zlokalizowanym na wsi. Mimo wszystko strażacy poradzili sobie z tym problemem i po chwili podali dwa prądy wody do basenu na brzegu i dalej do magistrali rozstawionej na odcinku 1 kilometra.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego dostarczania wody na duże odległości przy zastosowaniu sprzętu, którym dysponują jednostki OSP z terenu Gminy Nasielsk.

Celami pośrednimi do osiągnięcia było:
• doskonalenie elementów dowodzenia,
• sprawdzenie działania łączności,
• prowadzenie działań na lodzie,
• rozpoznanie terenu pod kątem zaopatrzenia wodnego.