Posługiwał się paszportem należącym do innej osoby

Sobotnia kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terenie nowodworskiego Lotniska Warszawa-Modlin zakończyła się zatrzymaniem obywatela Autonomii Palestyńskiej. Cudzoziemiec podczas legitymowania posłużył się wyłudzonym szwedzkim paszportem. U mężczyzny znaleziono również fałszywe ID francuskie.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (05.09.2020 r.) na terenie hali odbioru bagażu, po przylocie samolotu z Aten. Była to rutynowa kontrola legalności pobytu, której poddano kilkunastu podróżnych w celu sprawdzenia zasadności ich wjazdu i pobytu na terenie Polski. Wśród pasażerów rejsu z Grecji, skontrolowano między innymi mężczyznę, legitymującego się oryginalnym szwedzkim paszportem. W toku kontroli funkcjonariusz stwierdził, że wizerunek osoby na zdjęciu w paszporcie nieznacznie różni się od wizerunku podróżnego, który się nim posługiwał. Dlatego też, wobec cudzoziemca dokonano dodatkowych sprawdzeń, w celu wykluczenia wątpliwości, czy rzeczywiście paszport przedstawiony do kontroli przez podróżnego na pewno należy do niego. Okazało się, że dokument figurował w bazie SIS i INTERPOL jako utracony przez posiadacza i podlega zatrzymaniu.

Zgodnie z art. 275 § 1 kk.* tj. za posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby mężczyzna został zatrzymany. W toku dalszych czynności u cudzoziemca ujawniono francuski dowód osobisty, który został podrobiony na wzór oryginalnego. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu. Potwierdził, że jest ob. Autonomii Palestyńskiej, okazując swój oryginalny paszport. Cudzoziemiec oświadczył, że właściwym celem jego podróży była Szwecja, gdzie przebywa jego siostra. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty z art. 270 § 3 kk.* oraz art. 276 kk.* Z kolei za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom oraz za pobyt na terytorium RP bez tytułu prawnego został dodatkowo ukarany grzywną. Wobec niego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w kierunku wydania decyzji zobowiązującej do powrotu. Ponadto Komendant PSG Warszawa-Modlin skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim o umieszczenie mężczyzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.