Przemarsz na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej – FILM