Ptasia grypa w sąsiednim powiecie

W sąsiednim powiecie legionowskim stwierdzono ogniska ptasiej grypy. Natychmiast wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w którym wykonano badania ptaków, stwierdził wirusa grypy u wszystkich trzech łabędzi. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród ptactwa należy stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wirus H5N8 powoduje masowe padnięcia ptaków głównie utrzymywanych w hodowlach (w tym przyzagrodowych) z uwagi na ich zagęszczenie i łatwość szerzenia. Źródłem wirusa są ptaki dzikie, głownie wodne oraz ptaki drapieżne. Wirus przenosi się za pośrednictwem kału, wydzieliny z oczu i dróg oddechowych oraz w kontakcie bezpośrednim z padłym lub chorym ptakiem.

W przypadku znalezienia padłego ptactwa lub zaobserwowania objawów chorobowych u ptaków, należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim – tel.: 22 775 22 27, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – tel.: 998 lub z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Nie należy dotykać padłych i chorych ptaków.

WAŻNE:
• Wirus można przenieść do własnego gospodarstwa lub domu na obuwiu, ubraniu i rękach po kontakcie z ptakiem. Stąd zalecenie, aby nie dotykać i nie zbierać zwłok ptaków oraz ptaków chorych.
• Przed wejściem do kurników zaleca się wyłożenie mat dezynfekcyjnych, zamknięcie drobiu oraz karmienie tylko w pomieszczeniach bez dostępu do paszy ptaków dzikich.
• Po przyjściu do domu, w którym znajdują się trzymane w niewoli ptaki ozdobne należy zmienić obuwie i umyć ręce.
• Należy unikać miejsc gromadzenia się ptactwa wodnego, gdyż z takiego miejsca najłatwiej przenieść chorobę do własnego gospodarstwa. Poza tym nasza obecność straszy ptaki, które przemieszczając się narażone są na kontakty z innymi, być może już chorymi ptakami, zaś jeśli same są chore, przenoszą chorobę w nowe miejsca, co utrudnia jej zwalczanie.
• Nie zaniechujmy dokarmiania ptaków. Ptak najedzony nie szuka pokarmu i ogranicza przemieszczanie się, a tym samym ogranicza kontakty z innymi ptakami. Poza tym ptak najedzony i w dobrej kondycji jest znacznie mniej podatny na zachorowanie. Ptaki wodne, gdy znajdują się w okolicy niezamarzniętych zbiorników wodnych, nie wymagają dokarmiania.
• Dotychczas nie zanotowano na świecie przypadków zachorowania na grypę wywołaną przez odmianę wirusa H5N8 u ludzi.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi