Rok po nawiedzeniu kopii cudownego obrazu Matki Bożej

Rok temu pod koniec listopada 2015 roku parafie dekanatu zakroczymskiego i nasielskiego odwiedziła kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas nawiedzenia wierni licznie gromadzili się na ulicy na powitanie obrazu oraz aktywnie uczestniczyli w nabożeństwach.

Nasielsk był pierwszą miejscowością gdzie wierni przeżywali dobę nawiedzenia. Uroczystościom przewodniczył bp. Roman Marcinkowski – biskup pomocniczy diecezji płockiej.

n1

W Cieksynie obraz powitał proboszcz ks. Ryszard Kolczyński. Wprowadzenia do świątyni dokonał bp. Roman Marcinkowski, który również przewodniczył uroczystej Mszy świętej.

091

Ostatnią parafią w dekanacie nasielskim była parafia w Nunie. Powitania dokonał proboszcz parafii ks. Tadeusz Jabłoński wraz z bp. Romanem Marcinkowskim.

108

Od parafii św. Anny w Pomiechowie, kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczęła nawiedzanie dekanatu zakroczymskiego. Powitania dokonał biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski oraz proboszcz parafii ks. Tomasz Cymerman. W procesji strażacy, rodzice i młodzież z parafii, przyprowadzili obraz do świątyni parafialnej.

W procesji do kościoła w Modlinie Twierdzy, obraz nieśli żołnierze, strażacy, koło różańcowe oraz młodzież w asyście harcerzy. Powitania dokonał ks. Janusz Nawrocki – proboszcz parafii św. Barbary. Mszy świętej na rozpoczęcie doby nawiedzenia przewodniczył sufragan płocki biskup Roman Marcinkowski.

Ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego w Zakroczymiu na miejscowy rynek, przejechał samochód-kaplica z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczynając tym samym, dobę nawiedzenia w parafii farnej w Zakroczymiu. Obraz ucałował biskup sufragan płocki Roman Marcinkowski oraz proboszcz ks. prał. Witold Godleś. W powitaniu wzięli udział kapłani z dekanatu zakroczymskiego wraz z ojcami kapucynami i licznie zebrani parafianie.

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, nawiedziła parafię św. Maksymiliana Kolbe w Modlinie Starym. Wierni na środku osiedla, powitali samochód-kaplicę i w uroczystej procesji, wprowadzili obraz do świątyni.

Powitania dokonał proboszcz ks. kan. Andrzej Redemer, będący również dziekanem dekanatu zakroczymskiego. Ojciec duchowny dekanatu ks. Janusz Nawrocki, odczytał telegram z Watykanu na okoliczność nawiedzenia diecezji płockiej przez Jasnogórski wizerunek. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył sufragan płocki bp. Roman Marcinkowski.

Wierni z parafii św. Mateusza w Smoszewie, przeżywali również dobę nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Licznie zebrani parafianie i goście, powitali Czarną Madonnę wraz z księdzem proboszczem Jarosławem Ferencem oraz biskupem Romanem Marcinkowskim.

2

Minął rok.

Kaganek wiary zgasł, wzruszenie minęło, kwiaty zwiędły, dekoracje zostały zdjęte. Zazwyczaj imponował tłum ludzi, który gromadzili się na powitaniu czy pożegnaniu obrazu, którego nie da się porównać z innymi kościelnymi uroczystościami. W sensie wewnętrznym: urzekał obraz kościoła otwartego dzień i noc, wzruszał obraz konfesjonałów, przed którymi stały kolejki czekających na spowiedź w czasie rekolekcji.

Dziś wielu traktuje chrześcijaństwo „bezrefleksyjnie”, chrzczą dzieci, ale nie wiedzą, co z tego wynika. Posyłają je do Pierwszej Komunii, ale duchowo w to wydarzenie się nie angażują. Idą do ślubu kościelnego, ale tak naprawdę nie wiedzą, po co. Żyją rutyną, zwyczajem, ale ich życiem nie kieruje Ewangelia. Nie odpowiadają na podstawowe pytanie: dlaczego wierzę? Czy inni ludzie, patrząc na nasze życie, nabierają ochoty, aby bardziej uwierzyć? Kłamiesz swoim życiem, jeśli inaczej wierzysz, a inaczej postępujesz!

TAGI: