Stoisz w korku na wjeździe do stolicy?

Wielu mieszkańców powiatu nowodworskiego rano dojeżdża do pracy czy szkoły w Warszawie. Wjazd do stolicy od strony Łomianek jest zakorkowany. Główną przyczyną porannych korków na drodze jest zła przepustowość skrzyżowania ul. Pułkowej i Wóycickiego.

Utrudnienia w ruchu dają się wszystkim coraz bardziej we znaki. Problem w godzinach porannych dotyczy nie tylko dróg dojazdowych do Warszawy; ul. Warszawska korkuje się chwilę po tym, jak spowalnia się ruch na ul. Kolejowej, a wcześniej na Pułkowej. Wyjazd z Łomianek staje się wtedy prawie niemożliwy.

Z naszych obserwacji wynika, że główną przyczyną jest zła przepustowość skrzyżowania ul. Pułkowej z Wóycickiego. Leży ono w granicach Warszawy. Wielokrotnie (w zasadzie na każdym spotkaniu) zarówno przedstawiciele KMŁ, jak i władze Gminy Łomianki, upominają się o udrożnienie tego skrzyżowania. Bez decyzji władz Warszawy, problem ten nie będzie rozwiązany – informuje Komunikacja Miejska Łomianki.