Stop Pożarom Traw!

W dniu 16 marca 2017 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie miała miejsce inauguracja kampanii „STOP pożarom traw!” Przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym rozpoczęte zostało briefingiem prasowym z udziałem Jarosława Zielińskiego, wiceszefa MSWiA oraz nadbryg. Leszka Suskiego, Komendanta Głównego PSP. W briefingu m.in. wziął udział i zabrał głos bryg. Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. – Co roku strażacy mają do czynienia z tysiącami tego typu zdarzeń. W całym 2016 r. odnotowano ponad 126 tys. pożarów, wśród nich było 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Najważniejsza jest świadomość, wszystko zależy od nas – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W tym roku doszło już do ponad 8 tys. pożarów łąk i nieużytków rolnych. Jak poinformował nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Główny PSP, w ubiegłym roku najwięcej pożarów traw odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 18,5 tys. Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią do jak największej liczby osób. Strażacy będą organizowali akcje edukacyjne w szkołach. Będziemy współpracowali z samorządowcami i duchownymi – zapowiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. – Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Szybki bieg to prawie 19 km/h. Tak więc człowiek nie ma szans uciec przed ogniem – przestrzegał Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Główny PSP, zwrócił uwagę na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin. W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.– Takie akcje angażują również znaczną liczbę strażaków. Może się niestety zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, ratownicy nie dojadą na czas tam, gdzie są bardziej potrzebni. Tam, gdzie bezpośrednio zagrożone będzie życie ludzkie. Pamiętajmy, że 90 proc. pożarów traw jest spowodowanych przez człowieka – powiedział komendant. W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Brygadier Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim podkreślił, że wypalanie traw stanowi poważny problem dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i powraca cyklicznie co roku, stanowiąc pewnego rodzaju plagę.– „Żeby walczyć z tą plagą, bo tak to należy nazwać, żeby walczyć z zagrożeniem, jakie stwarzają wypalane trawy straż pożarna podejmuje działania działania dwutorowo. Jednym z rodzajów działań są działania prewencyjne, szkoleniowe, edukacyjne i w to działanie właśnie wpisuje się ta kampania, którą dzisiaj mamy okazję zaprezentować i w niej uczestniczyć – powiedział komendant. Zwrócił także uwagę na fakt, że w ramach działań profilaktycznych przez cały rok prowadzone są między innymi spotkania edukacyjne w szkołach, przedszkolach, organizowane są spotkania z władzami samorządowymi na szczeblu powiatowym i gminnym. Jako drugą formę zwalczania problemu pożarów traw bryg. Leszek Smuniewski wskazał działania operacyjne, w ramach których każda komenda PSP uczestniczy każdego roku w działaniach gaśniczych związanych z wypalaniem traw (według statystyk KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 roku odnotowano 157 interwencji jednostek ksrg podczas pożarów traw, a tylko w 2017 roku, do połowy marca zarejestrowano już 21 tych interwencji – przyp. red.).

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

TAGI: