Święto Policji w nowodworskiej Komendzie

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości z okazji obchodów Święta Policji. Na uroczystość przybył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan inspektor Marek Chodakowski, w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Pana inspektora Przemysława Sucheckiego. Cała uroczystość miała podniosły charakter, nie zabrakło również słów uznania i podziękowań za trud pracy nowodworskich funkcjonariuszy.

23 lipca 2020 r. o godz. 10.00 na placu przed Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji.

Dowódca uroczystości, podkom. Wiesław Michałowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Panu inspektorowi Markowi Chodakowskiemu, który przybył na uroczystość w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Pana inspektora Przemysława Sucheckiego.

Wprowadzony został poczet sztandarowy, w skład którego weszli: dowódca st. sierż. Dariusz Cywiński, sztandarowy mł. asp. Robert Tkaczyk, asystujący mł. asp. Paweł Konczewski.

Odegrany został hymn państwowy i podniesiono na maszt flagę państwową. W skład pocztu flagowego weszli: asp.sztab. Krzysztof Pietrucha, st.sierż. Karolina Laskowska, st.sierż. Robert Szatkowski.

Następnie Komendant Powiatowy Policji Pan insp. Przemysław Suchecki powitał przybyłych na uroczystość gości oraz funkcjonariuszy i pracowników policji. W swoim wystąpieniu podziękował policjantom i policjantkom nowodworskiej policji za trud pracy, rzetelną i ofiarną służbę. Za to, że pomimo trudnych warunków jakimi jest m.in. pandemia koronawirusa, nie lękając się przeszkód i niedogodności zdecydowanie i z determinacją realizują często niełatwe zadania służbowe. Nie zabrakło oczywiście podziękowań i wyrazów szacunku dla pracowników policji, instytucji i jednostek samorządowych, w tym burmistrzów i wójtów naszego powiatu, pracownikach sądów i prokuratur z którymi prowadzona jest bieżąca współpraca, a których z uwagi na pandemię nie było na uroczystościach.

Wśród przybyłych na uroczystość gości obecny był Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan inspektor Marek Chodakowski, który podczas oficjalnego przemówienia podziękował policjantom naszej jednostki za ciężką, wymagającą poświęceń służbę, wysokie osiągnięcia podczas realizowanych zadań służbowych, determinację i rzetelną pracę, szczególnie teraz w dobie koronawirusa. Życzył również wszystkim niesłabnących sił i zapału do podejmowania kolejnych wyzwań.

Na uroczystości przybył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego i swoim przekazał wyrazy uznania dla policjantów, doceniając jednocześnie trud służby nowodworskich funkcjonariuszy oraz wyraził stałą chęć wsparcia i pomocy dla służb mundurowych.

Na uroczystości był obecny Starosta Nowodworski, Pan Krzysztof Kapusta- przedstawiciel samorządów i samorządowców powiatu nowodworskiego, który pogratulował policjantom osiągniętych wyników oraz awansów zawodowych, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w służbie.

Mieliśmy zaszczyt gościć także Zastępcę Dyrektora Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina Pana Łukasza Sucheckiego, radnego powiatu nowodworskiego Pana Zbigniewa Niezabitowskiego oraz Wicestarostę Nowodworskiego Pana Pawła Calaka.

Bohaterska postawa policjantów, zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych znalazło uznanie i zostało docenione.W tym roku policjanci nowodworskiej komendy otrzymali medale oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne otrzymało 38 policjantów naszej jednostki, w tym:
– Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim inspektor Przemysław Suchecki
– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim młodszy inspektor Marcin Stypiński.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymał asystent Wydziału Ruchu Drogowego asp. sztab. Piotr Kamiński.

Na wyższe stopnie służbowe akty mianowania otrzymali:

na stopień nadkomisarza- 1 policjant, podkomisarza- 1 policjant, asp. sztab.-4 policjantów, st.asp.-4 policjantów, asp.-5 policjantów, mł.asp.- 4 policjantów,sierż.sztab.- 5 policjantów, st.sierż.-7 policjantów, sierż.-2 policjantów, st.post.-3 policjantów.

Uroczysty apel zakończył się wydaniem komendy przez podkomisarza Wiesława Michałowskiego do odprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a następnie złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Panu inspektorowi Markowi Chodakowskiemu.

TAGI: