Okiem Oleksiaka

Dwa Osiedla

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym w Art.23.1. mówi; Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Dość kłamstwa i obłudy!!!

Zbliżające się wybory samorządowe pozwalają w pewnym stopniu rozliczyć tych na których oddaliśmy głos powierzając w ten sposób mandat radnego, burmistrza czy też innego działacza samorządowego. Obecni radni w czasie ubiegłej kampanii wyborczej mydlili wyborcom oczy obiecując ,że jak zostaną wybrani spełnią wszystkie obietnice tak aby żyło się lepiej, bezpieczniej w Szczęśliwym Nowym Dworze.

Bulwersujące zdarzenie!

W ubiegłym tygodniu, grupa mieszkańców osiedla Modlin Twierdza, zgłosiła się do mnie z prośbą o upublicznienie zdarzenia jakiego byli świadkami. Rodzina zmarłej młodej kobiety, pozwoliła sobie o umieszczenie w bardzo kulturalny sposób na tablicy ogłoszeń należącej do Rady Osiedla nr.6 nekrologu informującego o dacie obrzędu kościelnego związanego z tym tak bardzo bolesnym wydarzeniem.

Dość narzekań!

Przez ostatnie kilka miesięcy moje felietony oparte były na stwierdzonych niedociągnięciach odnośnie sprawowania władzy przez włodarza miasta a szczególnie przez radnych z ugrupowania sprawującego władzę w mieście. Uwag było bardzo dużo. Z pełnym zadowoleniem muszę przyznać, że większość poruszanych spraw zostało pozytywnie przyjęte i wprowadzone w życie.