Trębki Nowe: Strażacy otrzymają nowy samochód

Wielka radość w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych gm. Zakroczym. Gmina jakiś czas temu otrzymała promesę na kwotę 300 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego. Właśnie do tej kwoty dorzuciła się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ze środków przeznaczonych na Krajowy System Ratowniczo - gaśniczy. 

Obecnie jednostka posiada dwa wysłużone średnie samochody ratowniczo - gaśnicze. Zakup nowego samochodu pozwoli na sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych na terenie zarówno gminy, powiatu a w razie potrzeby i kraju.

- Chciałbym podziękować strażakom z OSP Trębki Nowe za wspaniałą współpracę w zakresie prób pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Szczególne podziękowania należą się prezesowi Maciejowi Dobczyńskiemu. Wykonał "kawał" wspaniałej roboty. Bez współpracy na linii Gmina - OSP nie osiągnęlibyśmy tego celu. Ten samochód będzie służył całej gminie. Bardzo się cieszę i gratuluję strażakom - mówi burmistrz Artur Ciecierski.

Środki własne jakie gmina może realnie wydać na ten cel to kwota 250 tysięcy złotych. W sumie koszt zakupu samochodu dla OSP Trębki Nowe to około 700 tysięcy złotych. Być może wkład gminy będzie mniejszy, bowiem poczyniono już starania o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Materiał wideo o jednostce przygotowała ostatnio również telewizja TV Mazovia.

MK