Ugoda między burmistrzem a byłym dziennikarzem

W środę (30.10) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do rozprawy sądowej z oskarżenia burmistrza Zakroczymia Artura Ciecierskiego przeciwko byłemu redaktorowi naczelnemu Tygodnika Nowodworskiego Adamowi Balcerzakowi. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody.

Artur Ciecierski w prywatnym akcie oskarżenia wniósł o ukaranie w związku z publikacjami artykułów prasowych w Tygodniku Nowodworskim, które miały być nieprawdziwe i godzące w dobre imię włodarza. Do publikacji doszło w czasie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.

Oskarżyciel prywatny zaproponował Adamowi Balcerzakowi zawarcie ugody i ustalił, że aby zamknąć sprawę to oskarżony musi przeprosić za nieprawdziwe artykuły poprzez publikację wideo oświadczenia na profilu Facebook co również będzie udostępnione na profilu gminy oraz burmistrza Artura Ciecierskiego. Dodatkowo oskarżony Adam Balcerzak będzie zobowiązany wpłacić 5000 w 25 ratach po 200 zł na cel charytatywny. Dodatkowo w lokalnych mediach umieszczone zostaną przeprosiny na koszt oskarżonego.

Na przedstawioną propozycję Adam Balcerzak przystał. Zawarciem ugody zakończył się proces sądowy. Poniżej film z przeprosinami od Adama Balcerzaka.

Czytaj również:
Burmistrz Zakroczymia reaguje na nagonkę na jego osobę.

Zakroczym: Burmistrz zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa

Zakroczym: Burmistrz wygrał w sądzie z Adamem Balcerzakiem

TAGI: