Warsztaty na temat rozwoju gospodarczego Nowego Dworu

Kolejne warsztaty, które odbyły się w ramach pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030 dotyczyły rozwoju gospodarczego. Uczestnicy spotkania wypracowali kolejne cele strategiczne. Chcą, aby profil gospodarczy miasta był oparty na produkcji, usługach oraz budownictwie mieszkaniowym.

W ramach warsztatów, które odbyły się 21 września 2017 roku w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, udało się zdefiniować największe problemy związane z rozwojem gospodarczym miasta. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele pomysłów dotyczących rozwiązania problemów związanych z sektorem usług oraz przedsiębiorczością. Uczestnicy zwrócili uwagę między innymi na słabo rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, dominujące struktury przemysłu oparte na przemyśle chemicznym oraz słaby rynek wewnętrzny.

Wypracowali też cele związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki wspierania przedsiębiorczości oraz wprowadzaniem instrumentów zachęcających do korzystania z oferty usług w mieście. Jako atuty miasta sprzyjające rozwojowi gospodarki, wskazano bliskość lotniska Warszawa Modlin, rozwijającą się branżę hotelową oraz branżę związaną z budownictwem, jak również atrakcyjny potencjał kulturowy i przyrodniczy.

W trakcie warsztatów zostały omówione również tematy rynku pracy oraz bezrobocia w mieście, polityki gospodarczej oraz promocji miasta w tym obszarze.

Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. Efekty prac warsztatowych staną się podstawą do stworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030.