Wiersze: Uroczystości patriotyczne przy pomniku

„Pomnik i białe krzyże przypominają nam nie tylko o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, ale przede wszystkim o wielkim bohaterstwie Tych, którzy oddali swe życie za Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską(…) Jako następne pokolenie Polaków doceniamy poświęcenie żołnierzy Armii Krajowej, Partyzantów i Mieszkańców Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.” – tymi słowami Piotr Rutkowski – Wicewójt Gminy Czosnów powitał żołnierzy Armii Krajowej, powstańców i ich rodziny, poczty sztandarowe, gości – przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, Mieszkańców puszczańskich wsi – uczestników uroczystości patriotyczno-religijnej przy Pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej w Wierszach.

W dniu 18 sierpnia 2019 r. Mszę św. koncelebrowaną odprawił Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – ks. Krzysztof Kłosiewicz, a kazanie pełne patriotycznego zapału wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, który mówił: „Otaczamy ołtarz polowy na tym wzgórzu leśnym w Puszczy Kampinoskiej, zanosząc modły za pośrednictwem naszej Matki i Królowej, na której skroni widnieje złota korona. Sprawujemy Eucharystię w intencji Ojczyzny i tych, którzy strzegą jej granic. Modlimy się o wielki dar niepodległości wszak mamy do tego szczególne prawo, bo żyjemy, pracujemy i modlimy się w Sanktuarium, gdzie czczony jest obraz Niepokalanego Serca Maryi, Opiekunki Niepodległości.”

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się odczytaniem listu od mjr Jerzego Koszady – Honorowego Prezesa Środowiska Grupy Kampinos AK przez Marcina Biegasa – Prezesa Zarządu. Następnie przedstawiciel rodzin partyzanckich przypomniał losy żołnierzy z Puszczy Nalibockiej. Listy okolicznościowe od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jana Żaryna odczytała Katarzyna Grabska-Gliwka, a od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Apel Pamięci w asyście Kompanii Honorowej i pocztu sztandarowego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego odczytała mjr Agnieszka Królak. Salwa honorowa i kwiaty złożone pod Pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i Cmentarzu Partyzanckim uczciły poległych żołnierzy. W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i delegacje instytucji i organizacji pozarządowych, m.in. Komandor por. Arkadiusz Szczechowicz reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Kampinoski Park Narodowy, Biuro Poselskie Anity Czerwińskiej, Gmina Stare Babice, Gmina Łomianki, Gmina Leszno, Powiat Warszawski Zachodni, 140. Kompania Radiotechniczna Dębina, Policja z Czosnowa, Związek Oficerów Rezerwy RP, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach, Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli, Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim, 125. LO im. Waldemara Milowicza, Klub Kombatanta w Czosnowie, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Czosnów, Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Krąg „Zamek”. Uroczystość prowadził płk Marek Ruszczak.

Po części oficjalnej odbył się piknik partyzancki z tradycyjną wojskową grochówką, a także niezwykły i widowiskowy pokaz kawaleryjski – władanie bronią białą, kadryl kawaleryjski oraz woltyżerka w wykonaniu Stajni Tarpan z Mławy.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez Chór Czosnowianie i uczennice SP w Kazuniu Polskim pod kierownictwem p. Ireneusza Dwojaka.

UG Czosnów